в действителност

в действителност
словосъч. - всъщност, фактически, по същество
словосъч. - действително, наистина

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • действителност — същ. реалност, същност, положение, обстоятелства, обстановка, състояние същ. истина …   Български синонимен речник

  • реснота —   действителност; истина …   Църковнославянски речник

  • всъщност — нар. наистина, действително, така нар. в действителност нар. фактически, по същество нар. дори, даже, нещо повече нар. все едно че, почти, на практика …   Български синонимен речник

  • вярност — същ. истинност, достоверност, автентичност, действителност, правилност, неизменност, точност същ. преданост, придаденост, привързаност, искреност, честност, добросъвестност, лоялност същ. добри намерения същ. приобщеност, последователност …   Български синонимен речник

  • даденост — същ. наличност, реалност, действителност, обстоятелства същ. факт, същност …   Български синонимен речник

  • действително — нар. наистина, фактически, на дело, на практика, в действителност, реално, в реалност, в същност нар. вярно, истина, тъй е нар. всъщност …   Български синонимен речник

  • живот — същ. битие, житие, дни, съществуване същ. същество, живина, твар същ. оживление, движение, кипеж, трескавост същ. жизненост, живост, бодрост, дух същ. реалност, действителност същ. смелост, храброст, въодушевление, пламък …   Български синонимен речник

  • ИСТИНА — същ. реалност, действителност, истинност, точност същ. аксиома същ. правота, правда, правдивост, законност, правдина, справедливост …   Български синонимен речник

  • истинност — същ. истина, реалност, действителност, точност същ. аксиома същ. правота, правда, правдивост, законност, правдина, справедливост …   Български синонимен речник

  • материалност — същ. вещественост, реалност, действителност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”